BATOCA

Abans de l’inici del curs actual vam plantejar un espai per tocar, cantar i ballar, dins l’Aula Musical. Per varis motius, aquesta idea inicial no va prosperar, però si que ara seguirà el seu curs, amb una proposta oberta, a l’aire lliure, i...